Veranderingen na de ”Go/No Go” presentatie

De presentatie hebben we positief afgesloten, oftewel met een go, maar we hebben hier wel te horen gekregen dat we nog eens goed naar het concept moeten kijken en dat onze oplossingen het concept in de weg gingen staan. Daarnaast kregen we ook te horen dat het niet mogelijk was om de bomen op het festivalterrein te gebruiken. Dus we moesten snel met een oplossing komen en ook op zo’n manier dat we toch wel kunnen beginnen met het bouwen van een installatie.

De oplossing voor de meeste van deze problemen zijn op te lossen door zelf een “boom” te maken. Maar in plaats van een letterlijke boom zullen we ons meer richten op een abstracter idee, namelijk een groep buizen vormgegeven als een boom. Dit komt er op neer dat vanuit 1 centraal punt een aantal stalen buizen naar buiten hangen en aan het einde van iedere buis dan ook 1 bekerhouder zit. Deze buizen zullen dan uit 1 centrale bak komen wat het geheel een uiterlijk geeft wat wel wat weg heeft van een exotische plant. Hierdoor is het dan ook gelijk het probleem opgelost dat we de bomen op het festivalterrein niet kunnen gebruiken.

De houders zullen vastzitten aan het einde van de buizen net boven hoofdhoogte, dit zal er dus op neer komen dat ze op ongeveer 2,20 meter hangen. Op deze hoogte kunnen de bekertjes gemakkelijk opgehangen worden en omdat de bekers aan stalen buizen hangen kan de installatie niet meer kapot gaan op het moment dat er mensen aan gaan hangen.

Op deze manier door gaan heeft veel voordelen, de voornaamste zijn dat we nu kunnen gaan bouwen, de installatie niet afhankelijk is van externe faciliteiten en dat de installatie niet meer zo breekbaar is. Er is in principe nog maar 1 probleem dat over blijft, dit is namelijk het stelen van de bekers. Hier zijn al een aantal ideeën voor op tafel gegooid, maar we moeten nog kijken wat voor ons het beste werkt en hoe we het dan exact gaan uitwerken.Image

Advertenties
Standaard

Reactie op feedback tussenbeoordeling

-Hoe is het geregeld met de afvoer van de bekertjes, wie haalt ze eraf?

 

Ik denk dat het best te veroorloven is om de bekertjes op vaste tijden door een medewerker uit de boom te halen. Dit is een taak van zeg een paar minuten en er zal sowieso barpersoneel aanwezig zijn die dit op zich zouden kunnen nemen.

-Hoeveel bekertjes kunnen er in 1 boom? Maximaal 100?

 

Honderd bekertjes zullen echt een minimum zijn per boom, het komt er in principe op neer hoe meer bekertjes er in een boom kunnen hoe sfeervoller het is en hoe beter het concept over komt.

-Als je onder de boom loopt, loopt al het drank naar beneden waardoor het gaat lekken en het een rotzooi wordt.

 

Hier is alleen maar sprake van op het moment dat een beker net aan de boom hangt. Een oplossing zou kunnen zijn dat de standaard iets groter wordt en ook een plateau bevat onder de beker.

-Is er nog verdere interactie naast het ‘in klikken’ van een bekertje?

 

Naast het in klikken van de bekers zou er ook een mogelijkheid zijn om de bekers geluid te laten maken op het moment dat ze bewegen.

-Één boom van de bekers maken, een boom die steeds opnieuw groeit door bekertjes en die dus steeds leeggehaald wordt?

 

Dat is in principe volgens mij wel het best haalbaar, er kan dan nog voor gekozen worden om hem niet steeds helemaal leeg te halen om de bezoekers over te halen om er bekers in te hangen.

-Wat als mensen eraan gaan hangen?

 

Er zou touw om de kabels heen gewikkeld kunnen worden waardoor het geheel steviger wordt en dus ook het gewicht van een persoon zou kunnen dragen.

-Hoe zorg je ervoor dat mensen die het bekertje erin doen hem dan ook daadwerkelijk laten hangen?

 

Doordat de boom veel bekertjes nodig heeft om 1 geheel te maken heeft de installatie niet enorm veel waarde op het moment dat het op 1 beker wordt beoordeeld. Hierdoor denk ik dat mensen hun bekers wel zullen laten hangen, zeker als er heel duidelijk is dat het over een donatie gaat.

-Hoe kun je het doneren van het bekertje linken aan echt iets creëren?

 

Zonder de donatie van de bezoekers wordt er als het ware niks gecreëerd, er wordt letterlijk pas iets gemaakt op het moment dat de bezoekers een donatie doen.

Standaard

Week 1 en 2

Beter laat dan nooit, hier mijn inbreng de afgelopen twee weken. In de eerste week zijn we als groep gelijk aan de slag gegaan, iedereen zou individueel een debriefing maken, wat inspiratie op doen over interactieve installaties en ook zelf wat ideetjes opschrijven. Naast al deze individuele onderdelen hebben we ook een aantal keer samen gezeten om wat te brainstormen en wat afspraken te maken.

Omdat we allen van mening waren dat er vorig blok een aantal steken aan ons proces zaten had ik even nagedacht of er iets zou kunnen zijn wat de efficiëntie van onze groep kan verbeteren. Op basis hier van heb ik een planning gemaakt voor week 1 t/m 5 waarin staat welke dagen we in ieder geval samen komen.

Ook heb ik in deze week een moodboard gemaakt om onze ondervindingen en concept aan te geven en te versterken. Het thema van het moodboard zou omschreven kunnen worden als interactie, maar dan wel de specifieke interactie vormen waar wij wat mee willen doen.

Image

Na een projectbespreking waar we ons vooral gefocust hebben op de concepten hebben we besloten dat dit ook iets is waar we de komende week aan gaan werken. Week twee was dus vooral werken aan het concept en dan voornamelijk het specificeren van het boom-concept. Deze week zou ik me individueel bezig houden met het schrijven van een conceptstatement en een aantal variaties op het huidige concept. Daarnaast hebben we gezamenlijk veel nagedacht over een aantal praktische zaken rondom het huidige concept. Hieronder nog het conceptstatement:

Conceptstatement “Tree of colors”

Het concept

Ons concept houdt in dat de festivalbezoekers door middel van samenwerking 1 grote kleurrijke en muzikale boom kunnen maken. Op het festivalterrein zal een boom staan waar de bezoekers hun bekers in kunnen hangen, op het moment dat de bezoekers dit doen dan zal er in hun bekertje via de tak een led lampje gaan branden. Deze led lampjes zijn in verschillende kleuren waardoor de boom naarmate er meer bekertjes in hangen steeds kleurrijker wordt. Naast licht is er ook interactie door middel van geluid, bij ieder bekertje dat in de boom hangt komt er ook een extra klank uit de boom. Op het moment dat de hele boom vol hangt dan zal er sprake zijn van een volledig gecomponeerd nummer. Doordat de bezoekers door de boom kunnen lopen kunnen zij vanaf iedere andere positie de installatie op een andere manier ervaren.

De doelgroep

De doelgroep bestaat natuurlijk uit de festivalbezoekers, deze mensen zullen dus over het algemeen in een goed humeur zijn en waarschijnlijk ook al wel een drankje op hebben. Omdat het een theater festival betreft gaan we er ook wel vanuit dat het een enigszins beschaafde groep mensen is en dat we dus ook niet al te veel rekening hoeven te houden met of de installatie zo gesloopt kan worden of juist niet.

Hoe werkt het concept?

Doordat de bezoekers hun bekertjes in of aan een tak hangen wordt er een led lampje geactiveerd, de kleur van de led lamp is afhankelijk van de tak waar het bekertje aan hangt. Hierdoor wordt ook de extra klank in de muziek geactiveerd en toegevoegd aan de huidige muziek.

Het concept zal om een aantal redenen aanslaan op de festivalbezoekers, om te beginnen zal de boom zelf vanaf de start al opvallen door het licht en geluid. Mensen zullen hierdoor interesse tonen in de vertoning van onze installatie. Ten tweede zullen de bezoekers ook wel aan de artistieke kant van de maatschappij staan, hierdoor zullen zij het interessant vinden dat er een mogelijkheid bestaat zelf een kunstwerk te maken op het festivalterrein.

Kennisniveau doelgroep

We verwachten niet dat de doelgroep heel veel zal afweten van wat een interactieve installatie nou echt is of wat er mee gedaan kan worden. Hierom zullen wij de installatie niet echt als een interactieve installatie proberen neer te zetten maar meer als een “locatie” waar zij iets kunnen creëren door een element toe te voegen.

 

Standaard